چگونه درزگیرهای در فریزر را تمیز کنیم؟

درزگیرهای در نقش یک درزگیر هواناپذیر را در فریزر ایفا می کنند. بر روی درزگیرهای در فریزر ممکن است سفیدک زده شود که می تواند بوی نامطبوعی ایجاد کرده و در نتیجه موجب شکننده شدن و ترک برداشتن آنها شود. اگر درزگیرها در شرایط خوبی نیستند، ممکن است نتوانند نقش درزگیر را برای اتاقک داخلی …